התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ב -

פסוק טו

שיתוף
זאת העיר העליזה, היושבת לבטח, האומרה בלבבה, אני ואפסי עוד; איך הייתה לשמה, מרבץ לחיה--כול עובר עליה, ישרוק יניע ידו.