התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ג -

פסוק ג

שיתוף
שריה בקרבה, אריות שואגים; שופטיה זאבי ערב, לא גרמו לבוקר.