התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ג -

פסוק ד

שיתוף
נביאיה, פוחזים, אנשי, בוגדות; כוהניה, חיללו-קודש, חמסו, תורה.