התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ג -

פסוק ה

שיתוף
יהוה צדיק בקרבה, לא יעשה עוולה; בבוקר בבוקר משפטו ייתן לאור, לא נעדר, ולא-יודע עוול, בושת.