התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ג -

פסוק ו

שיתוף
הכרתי גויים, נשמו פינותם--החרבתי חוצותם, מבלי עובר; נצדו עריהם מבלי-איש, מאין יושב.