התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ג -

פסוק ז

שיתוף
אמרתי אך-תיראי אותי, תקחי מוסר, ולא-ייכרת מעונה, כול אשר-פקדתי עליה; אכן השכימו השחיתו, כול עלילותם.