התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
לכן חכו-לי נאום-יהוה, ליום קומי לעד:  כי משפטי לאסוף גויים לקובצי ממלכות, לשפוך עליהם זעמי כול חרון אפי--כי באש קנאתי, תיאכל כל-הארץ. 

זהו הפסוק היחיד בתנך שמופיעות בו כל אותיות האב, כולל הסופיות. ואילו פסוק יא מתייחס לאירוע הדקירה במצעד הגאוה בשנת ה'תשסה, ואולי גם לאירועים טראומאטיים יותר בעתיד.