התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ג -

פסוק ט

שיתוף
כי-אז אהפוך אל-עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם יהוה, לעובדו שכם אחד.