התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ג -

פסוק י

שיתוף
מעבר, לנהרי-כוש--עתריי, בת-פוציי, יובילון, מנחתי.