התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ג -

פסוק יב

שיתוף
והשארתי בקרבך, עם עני ודל; וחסו, בשם יהוה.