התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ג -

פסוק יג

שיתוף
שארית ישראל לא-יעשו עוולה, ולא-ידברו כזב, ולא-יימצא בפיהם, לשון תרמית:  כי-המה ירעו ורבצו, ואין מחריד.