התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ג -

פסוק יד

שיתוף
רוני, בת-ציון--הריעו, ישראל; שמחי ועולזי בכל-לב, בת ירושלים. 

כך נולדה לה בתי, בת ציון, שמחה ועולזת בכל לב, בת ירושלים ושמה רוני