התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ג -

פסוק יח

שיתוף
נוגי ממועד אספתי, ממך היו--משאת עליה, חרפה.