התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ג -

פסוק יט

שיתוף
הנני עושה את-כל-מענייך, בעת ההיא; והושעתי את-הצולעה, והנידחה אקבץ, ושמתים לתהילה ולשם, בכל-הארץ בושתם.