התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ג -

פסוק יב

שיתוף
כה, אמר יהוה, כאשר יציל הרועה מפי הארי שתי כרעיים, או בדל-אוזן--כן יינצלו בני ישראל, היושבים בשומרון, בפאת מיטה, ובדמשק ערש.