התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ה -

פסוק ד

שיתוף
כי כה אמר יהוה, לבית ישראל:  דרשוני, וחיו.