התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ט -

פסוק יד

שיתוף
ושבתי, את-שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו, ונטעו כרמים ושתו את-יינם; ועשו גנות, ואכלו את-פריהם. 

התנך יוצר את התשתית הלאומית לתקומת ישראל בארצו