התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
נס-נא את-עבדיך, ימים עשרה; וייתנו-לנו מן-הזירועים, ונאכלה--ומים ונשתה.