התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק א -

פסוק כא

שיתוף
ויהי, דנייאל, עד-שנת אחת, לכורש המלך. 

אני דניאל ואחי כורש...