התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ג -

פסוק כט

שיתוף
ומיני, שים טעים, די כל-עם אומה ולישן די-יימר שלו על אלההון די-שדרך מישך ועביד נגו, הדמין יתעביד וביתיה נוולי ישתווה; כל-קוביל, די לא איתיי אלה אוחרן, די-ייכול להצלה, כדנה.