התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ז -

פסוק כה

שיתוף
ומילין, לצד עילאה ימליל, ולקדישי עליונין, יבלי; ויסבר, להשניה זמנין ודת, ויתייהבון בידיה, עד-עידן ועידנין ופלג עידן. 

התנך,ספר הספרים הוא לא רק ספר קדוש אלא גם ספר נצחי האוצר בתוכו את כל מה שהאדם יעבור בחייו ובמחשבותיו.שמי עידן