התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ג -

פסוק ב

שיתוף
ויאמר יהוה אליי, אל-תירא אותו--כי בידך נתתי אותו ואת-כל-עמו, ואת-ארצו; ועשית לו--כאשר עשית לסיחון מלך האמורי, אשר יושב בחשבון.