התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ג -

פסוק יב

שיתוף
ואת-הארץ הזאת ירשנו, בעת ההיא; מערוער אשר-על-נחל ארנון, וחצי הר-הגלעד ועריו--נתתי, לראובני ולגדי.