התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק טו

שיתוף
כבד את-אביך ואת-אימך, כאשר ציווך יהוה אלוהיך--למען יאריכון ימיך, ולמען ייטב לך, על האדמה, אשר-יהוה אלוהיך נותן לך. 

הפסוק הזה מסמל את הערך הבסיסי בחיי האנושות!