התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ו -

פסוק ב

שיתוף
למען תירא את-יהוה אלוהיך, לשמור את-כל-חוקותיו ומצוותיו אשר אנוכי מצווך, אתה ובנך ובן-בנך, כול ימי חייך--ולמען, יאריכון ימיך. 

משפחת רון - רועי