התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ח -

פסוק יז

שיתוף
ואמרת, בלבבך:  כוחי ועוצם ידי, עשה לי את-החיל הזה. 

לא לשכוח לעולם!!