התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ב -

פסוק כב

שיתוף
כי מה-הווה לאדם, בכל-עמלו, וברעיון, ליבו--שהוא עמל, תחת השמש. 

יום טוב לכולם