התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ג -

פסוק יח

שיתוף
אמרתי אני, בליבי--על-דברת בני האדם, לברם האלוהים; ולראות, שהם-בהמה המה להם.