התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ו -

פסוק א

שיתוף
יש רעה, אשר ראיתי תחת השמש; ורבה היא, על-האדם.