התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ו -

פסוק ט

שיתוף
טוב מראה עיניים, מהלוך-נפש; גם-זה הבל, ורעות רוח. 

חלקו הראשון של הפסוק משמש את הבסיס לדיני הראיות בדין בכל העולם.
אני זוכר שבתחילת כיתה ו בבית הספר חביב הייתי היחיד בכיתה שענה זאת נכון למורה,עלהש,לאה ליפסקי.וקיבלתי הידד מכל הכיתה.