התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק ד

שיתוף
אם-רוח המושל תעלה עליך, מקומך אל-תנח:  כי מרפא, יניח חטאים גדולים.