התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק ה

שיתוף
יש רעה, ראיתי תחת השמש--כשגגה, שיוצא מלפני השליט.