התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק יא

שיתוף
ביום ההוא, בא מספר ההרוגים בשושן הבירה--לפני המלך. 

tttttttttt