התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ט -

פסוק כה

שיתוף
ובבואה, לפני המלך, אמר עם-הספר, ישוב מחשבתו הרעה אשר-חשב על-היהודים על-ראשו; ותלו אתו ואת-בניו, על-העץ.