התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
מי-בכם מכל-עמו, יהי אלוהיו עימו, ויעל, לירושלים אשר ביהודה; וייבן, את-בית יהוה אלוהי ישראל--הוא האלוהים, אשר בירושלים. 

מה אומר הפסוק?