התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ו -

פסוק ה

שיתוף
ואף מאני בית-אלהא, די דהבה וכספא, די נבוכדנאצר הנפיק מן-היכלא די-בירושלם, והיביל לבבל--יהתיבון, ויהך להיכלא די-בירושלם לאתריה, ותחית, בבית אלהא. 

;-/