התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק ב -

פסוק יט

שיתוף
העוד הזרע, במגורה, ועד-הגפן והתאנה והרימון ועץ הזית, לא נשא--מן-היום הזה, אברך.