התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
ותגמול, את-לא רוחמה; ותהר, ותלד בן.