התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק ב -

פסוק כא

שיתוף
ואירשתיך לי, לעולם; ואירשתיך לי בצדק ובמשפט, ובחסד וברחמים. 

פסוק זה מבטא את הקשר הנצחי שיש בין עמי לקבה. הקבה מבטיח לנו שהוא לא יסתתר לתמיד ובסופו של דבר עמי והקבה יתאחדו לעולם...