התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק ה -

פסוק יג

שיתוף
וירא אפריים את-חולייו, ויהודה את-מזורו, וילך אפריים אל-אשור, וישלח אל-מלך ירב; והוא, לא יוכל לרפוא לכם, ולא-יגהה מכם, מזור.