התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק ט -

פסוק א

שיתוף
אל-תשמח ישראל אל-גיל כעמים, כי זנית מעל אלוהיך; אהבת אתנן, על כל-גורנות דגן.