התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק ב -

פסוק יז

שיתוף
בין האולם, ולמזבח, יבכו הכוהנים, משרתי יהוה; ויאמרו חוסה יהוה על-עמך, ואל-תיתן נחלתך לחרפה למשול-בם גויים--למה יאמרו בעמים, איה אלוהיהם.