התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
ויאמר אליהם, שאוני והטילוני אל-הים, וישתוק הים, מעליכם:  כי, יודע אני, כי בשלי, הסער הגדול הזה עליכם.