התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ג -

פסוק ב

שיתוף
קום לך אל-נינווה, העיר הגדולה; וקרא אליה את-הקריאה, אשר אנוכי דובר אליך. 

יונה והליוויתן