התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק י -

פסוק כה

שיתוף
ויאמר אליהם יהושוע, אל-תיראו ואל-תיחתו:  חזקו ואמצו--כי ככה יעשה יהוה לכל-אויביכם, אשר אתם נלחמים אותם. 

מאז ועד עולם!