התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק י -

פסוק א

שיתוף
ויקחו בני-אהרון נדב ואביהוא איש מחתתו, וייתנו בהן אש, וישימו עליה, קטורת; ויקריבו לפני יהוה, אש זרה--אשר לא ציווה, אותם. 

במילה (אשר) לא מופיע הטעם מרכא כפולה.