התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק א -

פסוק טו

שיתוף
והקריבו הכוהן, אל-המזבח, ומלק את-ראשו, והקטיר המזבחה; ונמצה דמו, על קיר המזבח.