התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ד -

פסוק יח

שיתוף
ומן-הדם ייתן על-קרנות המזבח, אשר לפני יהוה, אשר, באוהל מועד; ואת כל-הדם, ישפוך אל-יסוד מזבח העולה, אשר-פתח, אוהל מועד.