התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ויקרא - פרק ה -

פסוק יא

שיתוף
ואם-לא תשיג ידו לשתי תורים, או לשני בני-יונה--והביא את-קרבנו אשר חטא עשירית האיפה סולת, לחטאת; לא-ישים עליה שמן, ולא-ייתן עליה לבונה--כי חטאת, היא.