התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחום - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
גוער בים ויבשהו, וכל-הנהרות החריב; אומלל בשן וכרמל, ופרח לבנון אומלל.